USTAWY:

Ustawa z dnia 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (art. 23) otwórz

"Specustawa" - ustawa z dnia 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt pdfotwórz

Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo łowieckie pdfotwórz

Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie pdfpobierz

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo łowieckie pdfpobierz

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - art. 126 pdfpobierz

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach - art. 29 - 30 pdfpobierz

ROZPORZĄDZENIA

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików pdftutaj

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pdfklik

w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych pdfpobierz

 w sprawie egzaminu ze znajomości wykonywania polowania oraz zasad ochrony przyrody pdfpobierz

w sprawie ewidencji skupu zwierzyny żywej, tusz zwierzyny i ich części pdfpobierz

w sprawie szczegółowych wymogów kwalifikacji zawodowych pdfpobierz

w sprawie zasad kategoryzacji obwodów łowieckich, szczegółowych zasad ustalania czynszu dzierżawnego oraz udziału dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną pdfpobierz

w sprawie egzaminu ze znajomosci wykonywania polowania oraz zasad ochrony przyrody pdfpobierz

w sprawie stosowania pułapek żywiołowych pdfpobierz

w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz (zaskrażone do TK) pdfpobierz

w sprawie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie łowiectwa pdfpobierz

w sprawie uprawnień do wykonywania polowania pdfpobierz

w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych pdfpobierz

w sprawie warunków i sposobu hodowania i utrzymywania chartów rasowych oraz ich mieszańców pdfpobierz

w sprawie współdziałania Państwowej Straży Łowieckiej z Policją i Polskim Związkiem Łowieckim pdfpobierz

w sprawie zwierzyny bezprawnie pozyskanej pdfpobierz

w sprawie określenia okresów polowania na zwierzęta łowne pdfpobierz

Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń pdfklik

          

ORZECZNICTWO

Trybunał Konstytucyjny - sądy łowieckie (K 21/11) pdfpobierz

Trybunał Konstytucyjny - w sprawie odszkodowań Skarbu Państwa za szkody poczynione przez bobry (P 49/11) pdfpobierz

Sąd Najwyższy - cena skupu (III CZP 41/13) pdfpobierz

Naczelny Sąd Administracyjny - obowiązek udostępniania informacji publicznej przez koła łowieckie (I OZ 1155/13pdfpobierz

Trybunał Konstytucyjny - utworzenie obwodu łowieckiego wbrew woli właściciela nieruchomości (P19/13) pdfpobierz

                                                 NSA pytanie prawne do TK (dot. P19/13) pdfpobierz 

                                                 Uzasadnienie wyroku P19/13 pdfpobierz

INTERPELACJE

Interpelacja nr 14279 do Ministra Środowiska w sprawie zapewnienia przestrzegania elementarnych zasad prawa własności właścicieli nieruchomości gruntowych, na których odbywają się polowania urządzane przez koła łowieckie, oraz innych aspektów tych polowań pdfpobierz 

Interpelacja nr 12743 do Ministra Środowiska  w sprawie szacowania szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych pdfpobierz

Interpelacja do Ministra Środowiska nr 19311 w sprawie niedostatecznego zdefiniowania pojęcia ˝bezpośrednie sąsiedztwo lasu˝ użytego w ustawie Prawo łowieckie pdfpobierz

Interpelacja do Ministra Środowiska nr 22045 w sprawie zmian w ustawie Prawo łowieckie w zakresie szacowania i wyceny szkód łowieckich     pdfpobierz

AKTY WEWNĘTRZNE PZŁ

Statut Polskiego Związku Łowieckiego pdfPZŁ_statut.pdf

Uchwała z dnia 12 września 2015 r. w sprawie zmian w Statucie Polskiego Związku Łowieckiego pdfotwórz

 

OPINIE ORGANÓW

 

Opinia Departamentu Prawnego Ministerstwa środowiska w sprawie postępowania ze zwierzętami łownymi w szczególnych przypadkach

Opinia dotycząca sposobu naliczania czynszu dzierżawnego dla obwodów łowieckich.