Polski Związek Łowiecki związany jest przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego (k.p.a.), które traktują o załatwianiu spraw przez organy administracji publicznej. Załatwianie skarg i wniosków regulują, w szczególności, przepisy art. 237 i 244 k.p.a. Natomiast terminy załatwiania tych spraw zostały uregulowane w art. 35 i 36 Kodeksu.

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw (art. 227 k.p.a.).
Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności (art. 241 k.p.a.).

Na wielu stronach internetowych pojawiają się informacje i porady dotyczące zgłaszania przez rolnika szkody łowieckiej do dzierżawcy/zarządcy obwodu łowieckiego. Część z nich, niestety, nie ma pokrycia w przepisach prawa łowieckiego. W niniejszym Poradniku postaramy się wskazać i wyjaśnić najczęściej pojawiające się błędy. W przypadku jakichkolwiek niejasności, czy też pytań zapraszamy do kontaktu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.