Komunikat z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie doniesienia o rzekomym wystąpieniu afrykańskiego pomoru świń na terytorium Polski pdfklik

Komunikat nr 2 z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie stwierdzenia afrykańskiego pomoru świń (ASF) na Litwie pdfklik

Komunikat z 3 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia rozpocządzenia Powietowego Lekarza Weterynarii w Gołdapi w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem afrykańśkiego pomoru świń na terytorium Litwy i możlwością jego przeniesienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pdfklik

 

książki

W Stacji Badawczej PZŁ Czempiń organizowane są kursy dla osób zainteresowanych szacowaniem szkód łowieckich:

21 - 23 marca 2014 r. odbędzie się szkolenenie dla osób zaawansowanych, które miały już do czynienia z szacowaniem szkód łowieckich,

04-05 kwietnia 2014 r. - szkolenie dla osób początkujących.

 

Stacja oferuje również kursy:

- 11-13 kwietnia 2014 r. Sędziów i instruktorów strzelectwa myśliwskiego,

- 06-08 czerwca 2014r. Ocena wieku zwierzyny płowej i muflonów oraz wstępna wycena medalowa,

- Kurs na strażników łowieckich- w trakcie ustalania terminu,

- 01-03 sierpnia 2014r. Wabienie jeleni, rogaczy i lisów.

 

 

                                                    więcej: OHZ Czempiń

kostka

W dniu 10 stycznia 2014 r. Senat uchwałą odrzucił ustawę z dnia 12 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy Prawo łowieckie. Nowelizacja ustawy miała na celu dostosowanie przepisów ustawy z dnia 13 października 1995 r Prawo łowieckie (Dz. U. z 2013 r. poz. 1226 i 1247) do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 listopada 2013 r. (sygn. K 21/11). Przedłożona Senatowi ustawa odnosiła się do kwestii dotyczących postępowania dyscyplinarnego przed Polskim Związkiem Łowieckim. 

Więcej: pdfklik

 

książki

W styczniu br. we Wszechnicy Polskiej w Warszawie rozpoczęły się studia podyplomowe: " Administrowanie ryzykiem i zarządzanie szkodami łowieckimi" Absolwenci studiów otrzymają świadectwo ukończenia studiów, a także uprawnienia rzeczoznawcy i likwidatora szkód powodowanych przez zwierzęta dziko żyjące. Osoby posiadające takie przygotowanie są uprawnione do pełnienia funkcji mediatora oraz biegłego sądowego w zakresie administrowania ryzykiem i zarządzania szkodami łowieckimi.

 

Więcej: Wszechnica Polska