W trzecim dniu 84. posiedzenia Sejmu, Sejm rozpatrzył w pierwszym czytaniu poselski projekt nowelizacji ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw, który wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Projekt m.in. zapewnia: czynny udział właścicieli nieruchomości oraz zainteresowanych instytucji w tworzeniu projektu podziału województwa na obwody łowieckie lub zmiany granic obwodów już istniejących. Oprócz możliwości zgłaszania uwag i wniosków podczas tworzenia obwodów łowieckich, zgodnie z projektem, właściciele prywatnych gruntów będą mogli zapoznać się z informacjami o planowanym na ich terenie polowaniu zbiorowym. W przypadku wpływu takiego polowania na bezpieczeństwo będą mogli sprzeciwić się jego organizacji. Projekt wpłynął do Sejmu 26 września 2014 r. jako inicjatywa grupy posłów KP PSL, KP SLD, KP PIS i KP SP. 2 grudnia 2014 r. projekt został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Uzasadnił go poseł Stanisław Wziątek. Projekt został skierowany do dalszych prac w Komisji. Decyzją Sejmu projekt trafił do dalszych prac w Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Jest to projekt "konkurencyjny" względem omawianego już na naszej stronie projektu Ministerstwa Środowiska, którym zajmuje się Rządowe Centrum Legislacji. Stanowisko rządu ( z dnia 14 stycznia br.) w tej sprawie znajduje się pod likniem - klik 

Rząd proponuje zawieszenie prac nad projektem poselskim oraz procedowanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie wskazując, iż po pierwsze poselski projekt nie wykonuje w pełni wyroku Trybunału z dnia 10 lipca 2014 r., a po drugie wskazuje, iż trwają już prace legislacyjne nad rządowym projektem ustawy.

Który organ powienien zajmowac się wykonywaniem orzeczeń Trybunału? - więcej

Kompetencje do wykonywania orzeczeń przez Rządowe Centrum Legislacji - więcej

poselski projekt ustawy - więcej

źródło - Sejm RP

 

Jesteśmy na Facebooku!