Prace nad nowelizacją ustawy Prawo łowieckie trwają. Polecamy zapoznać się z opiniami:

1. Polski Związek Łowiecki: klik

2. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: klik

3. Minister Finansów: klik

4. Minister Obrony Narodowej: klik

5. Minister Spraw Zagranicznych: klik

 

żródło: Rządowy Proces Legislacji