25 grudnia br. weszły w życie zmiany w rozporządzeniu w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne.

Okresy polowań na lochy wyglądają następująco:

lochy – od dnia 15 sierpnia do dnia 15 stycznia, a w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia
2016 r.:
– na terenie województwa podlaskiego – przez cały rok,
– na terenie pozostałych województw – od dnia 1 stycznia do dnia 15 lutego oraz od dnia 15 maja do dnia
31 grudnia;".

podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne (Dz. U. 2014 Poz. 1901)

źródło: Dziennik ustaw